Covid19: Klubs kry weer geldelike steun van BGU

- 03 June 2020

Goeie nuus vir Bolandse gholfklubs is dat hulle weer by die Boland-unie kan aansoek doen om finansiële steun. In hierdie dae wat gholf nog nie toegelaat word nie, sal hierdie finansiële steun vir klubs ‘n sterk hupstoot gee om aan die gang te bly.
Die geld wat die BGU tot klubs se beskikking stel, volg op die besluit van die uitvoerende komitee van die BGU om geen spanne vanjaar te stuur na interprovinsiale toernooie nie. Danksy hierdie besparings-besluit is R350 000 tot beskikking van die klubs gestel.
Tesame met die hulp-pakket van R500 000 wat die BGU sowat ‘n maand gelede aan die klubs verskaf het, is derhalwe dus ‘n totale bedrag van R850 000 toegesê aan klubs as steun gedurende die Covid19-tydperk.
Klubs moet die BGU se kantoor kontak (office@bolandgolf.co.za) ten einde die nodige vorms in te vul vir finansiële steun.

Boland Golf Union