KLEINMOND - KLUB VAN DIE MAAND: Wes-Kaap flora op sy mooiste

- 30 September 2020

GESKIEDENIS VAN KLEINMOND-GHOLFKLUB

Een van die mooiste 9-putjiebane by die kus, Kleinmond, se ontstaan was in 1988 toe sowat 30 gholfgeesdriftiges byeengekom het by ‘n woonhuis op Kleinmond met die doel om aanvoorwerk te doen om ’n gholfbaan by Kleinmond te vestig.
’n Loodskomitee is gestig en gedurende ‘n openbare vergadering in 1989 is die seënwense vir die stiging van ’n gholfklub gekry vanaf Kleinmond se Belastingbetalersvereniging en ander belanghebbende groepe.
In Desember 1989 is ‘n formele komitee gestig met die doel om die klub van die grond te kry. Lede van die komitee het ingesluit:  Mof Terreblanche, John du Toit, Charl Krige, Willy Stevens, Francois Malherbe, Bennie Basson en Kobus le Roux.
Alan Martindale het later deel gevorm van die komitee en hy het vir baie jare ’n leiersrol gespeel in die bestuur van Kleinmond-klub se sake.
Die fisieke werk om die baan te bou was in die hande van Francois Malherbe en die V3 Consulting-groep en die meeste werk is verrig gedurende 1990/91.
Die eerste gholfdag by die nuwe Kleinmond-klub is gedurende Paasnaweek van 1991 gehou.
Die eerste klubhuis was ’n beskeie karavaan wat parkeer was langsaan die skoonveld!
Later in 1991 is die ou “abattoir” verkry vanaf die Kleinmond Munisipaliteit en ingerig om as klubhuis te dien.
Die klubhuis en baan is amptelik op 8 Januarie 1992 deur mnr. FW de Klerk, destydse Staatspresident van Suid-Afrika, ge-open.
Kleinmond het in daardie jaar sowat 40 lede gehad.

STERK GROEI BY KLEINMOND-KLUB

Vanaf die beskeie begin het Kleinmond-klub baie sterk gegroei deur die jare en tans is daar 488 lede by die klub.
Al die verbeteringe wat die afgelope 29 jaar by die klub aangebring is wat die baan en klubhuis betref, afkomstig van gholf verwante inkomste.
Kleinmond-klub is baie gewild onder besoekers (beide van oorsee asook vanaf ander Suid-Afrikaanse klubs) – 30% van die klub se inkomste is afkomstig vanaf besoekers.

BAAN

Een van Kleinmond se attraksies as gholfbaan is die feit dat die kondisie van die baan deurentyd van ’n puik gehalte is. ’n Ander uitstaande kenmerk van die baan is die skoonheid van die omgewing – die pragtige Kaapse flora soos proteas en fynbos maak dit ‘n spesiale plek. Ook bied die baan pragtige see- en berguitsigte.
In 2007 is Kleinmond se baan as die derde beste 9-putjiebaan in Suid-Afrika aangewys deur die gholftydskrif, Compleat Golfer.

Die skoonvelde is geplant met kikuyu-gras en die setperke is ‘n kombinasie van bent en poa.
Die 12de putjie (syfer 3) is die baan se “feature hole.” Hierdie putjie bied ’n pragtige uitsig op die see asook die berge.

KLUBKAMPIOENSKAPPE:

Vier spelers Lindie Stallenberg, Stefan Burger, Errol van Zyl, en Chris Hanekom het die mans-afdeling by Kleinmond se klubkampioenskappe elk drie keer gewen.
Onder die vroue troon die huidige vroue-kaptein Hannelize Upsher uit met 14 seges agtereenvolgens tydens die klubkampioenskappe!

VROUE-AFDELING

Daar is tans 80 vroue-lede by die klub en die vroue-afdeling speel ‘n belangrike rol in omtrent al die klub-aktiwiteite.
Die vroue-afdeling hou jaarliks ’n baie suksesvolle Ladies Classic en die volgende Ladies Classic sal op 13 Februarie 2021 plaasvind.
Die klub het ook ’n aktiewe beginnersgroep vir vroue elke Donderdag.

KOMITEE

Die Kleinmond-komitee onder leierskap van Frank Eager (president) en Bill Steyn (klubkaptein) is passievol asook toegewyd in hul taak om na die beste belange van die klub om te sien.
Die huidige komiteelede van die klub is: President - Frank Eagar, vise-president - Lionel Pfister, klubkaptein – Bill Steyn. vise-kaptein – Gavin Graham, tesourier - Johan Bekker, Bykomende lede: Kurt Brunner, Lindsay van Zyl, Paul Marais, Mike Bisset, Charles Antonie.
Deon Erasmus is die algemene bestuurder en Stefan Burger die baanbestuurder.

REDES VIR KLEINMOND SE SUKESVERHAAL

Een van die dinge wat die Kleinmond-klub suksesvol maak is dat die klub baie besoekersvriendelik is en die uitgangspunt van die klub is om altyd te probeer sorg dat besoekers (asook lede) elke keer wanneer hulle speel ‘n besondere ervaring beleef.
Alle lede van die klub geniet dieselfde speelregte wat klubkompetisies betref en die klub is baie trots daarop dat vroue en mans op gelyke voet kan meeding in al die klub se kompetisies.
Kleinmond-gholfklub het deur die jare ’n waardevolle bate geraak vir Kleinmond as dorp en dit is alles moontlik gemaak deur die deurlopende geesdrif en toewydig van die Kleinmond-lede asook die komitee.

FOTO: Dit is tradisie by Kleinmond-gholfklub dat oud-Staatspresident mnr. FW de Klerk (hy het in 1992 die klub amptelik geopen) asook van die land se voorste beroepspelers deelneem aan die klub se Classic-toernooi. Op die foto wat ‘n klompie jaar gelede geneem is, is van links: Ernie Els, FW de Klerk, John Bland, David Frost en Mof Terreblanche (een van die klub se stigterslede). Die volgende Classic vind van 31 Desember tot 2 Januarie 2021 plaas.

Boland Golf Union; Kleinmond gholfklub